Hjælp din misbrugsramte ven eller slægtning med en alkoholbehandling

//Hjælp din misbrugsramte ven eller slægtning med en alkoholbehandling

Hjælp din misbrugsramte ven eller slægtning med en alkoholbehandling

Når du rammes af et alkoholmisbrug – enten som misbruger eller som pårørende til en alkoholiker – er det vigtigt, at der tages affære. Et alkoholmisbrug kan, omend det kan virke uskyldigt i begyndelsen, have ganske skæbnesvangre konsekvenser. Alkoholisme kan føre til såvel kropsligt som sjæleligt fordærv, og social deroute. De fleste mennesker, som kommer ud i et misbrug af alkohol, oplever på et tidspunkt, at de enten mister deres job og indtægt, eller vigtige mennesker i deres liv – som oftest begge dele.

Er du tæt på et menneske, som er i farezonen for at udvikle alkoholisme (eller måske allerede er ude i et misbrug), kan du som pårørende yde stor og uvurderlig hjælp ved blot at sørge for, at vedkommende kommer i behandling på et behandlingscenter, som anvender Minnesotakuren i behandlingen.

Hvorfor er Minnesotakuren den bedste form for alkoholafvænning?

Minnesotakuren er en velgennemprøvet behandlings model, som inkorporerer en række vigtige faktorer som for eksempel den misbrugsramtes familie og egen personlige bagage i terapien. Under forløbet forholder den misbrugsramte sig til sin egen livsverden og hvorledes misbruget har påvirket denne. 12 trins programmet, som er en vigtig del af misbrugsbehandlingen, har til formål via selvindsigt at lade den misbrugsramte nå frem til erkendelse og accept af egne styrker og svagheder. Og i løbet af programmet skal han eller hun konfrontere sit misbrug og dette konsekvenser, ved at bede om tilgivelse og forsoning hos familie, venner og andre, som kunne have lidt under misbruget.

Således inddrager Minnesotakuren ikke den den misbrugsramte, og fungerer ikke udelukkende ved at fjerne den misbrugte substans fra hans eller hendes liv. Familien og andre vigtige pårørende, som kan fungere som støttepersoner i den misbrugsramtes nye tilværelse, har også en vigtig plads i behandlingen.

Hos Behandlingscenter Søby Park behandles alkoholisme efter Minnesota Modellen. Du kan kontakte misbrugskonsulenterne på hjemmesiden behandlingscentersoebypark.dk

By | 2018-11-06T12:59:44+00:00 November 6th, 2018|alkoholbehandling|Comments Off on Hjælp din misbrugsramte ven eller slægtning med en alkoholbehandling

About the Author: